Act 5- Sa Bahay ng Pilosopo


                <ang setting ay nakaupo si Herbert sa may upuan, nasa harapan ng lamesa, parang mayroong sinusulat.>

Kathleen: Nahanap ni Don Crisostomo ang oras para bigyang katuparan ang pangarap ng kanyang ama, ang
tumulong sa lipunan. Naisip niya na ang mga kabataan ay lumalaking mang-mang, maraming bata ay natatakot pumasok sa silid-aralan nang dahil sa karahasan ng mga guro sa pagtuturo. Ani niya na pinaniniwalaan ng mga kastila ang pagturo sa mga mag-aaral gamit ng pagpalo at karahasan.

<kumatok si Reysel, pumasok sa set. May dalang papeles>
<tumingin si Herbert kay Reysel, naghinto sa “pagsusulat”>
Herbert: Ahhh, Don Crisostomo, nar’yan pala kayo, mayroon ba akong maitutulong sa inyo?
Reysel: Tandang Tasyo, nais ko sanang magpagawa ng paaralan, malayo sa karahasan ng mga kura

Herbert: <hinawakan ang balikat ng binata> Tsk, Tsk, Tsk, ang plano mo, Don Crisostomo, ay
naging plano ng isang baliw na tulad ko, ang payo ko ay kalimutan niyo na ang plano, kapahamakan lamang ang bunga nito.< binitawan niya ang braso ng binata, hinawakan ni Pilosopo ang kanyang nguso, parang nag-iisip ng malalim, umupo muli sa upuan>

Reysel: Pero…

Herbert: <sumabad si Pilosopo Tasyo> Ang ikalawa kong payo ay kumunsulta ka sa mga makapangyarihan at sundin sila, magkunwari ka na sinusunod mo ang payo nila.<humahalakhak>

Reysel: Ngunit, paglabag sa na iyon sa katotohanan!

Herbert: Walang sinuman ang gusto ng katotohanan Don Crisostomo! Kung nais mong
ipagpatuloy ang inyong plano na hindi napapahamak kailangang makisabay sa kanila. <tumayo si Pilosopo Tasyo> <paglakad-lakad na sa kanyang bahay>

Crisostomo Ibarra: Hmmm… Susubukan ko, maraming salamat at paalam!
<umalis sa set si Ibarra><nakatayo pa rin si Pilosopo Tasyo>
Herbert: Sana nga na hindi ka mabibigo, dahil ang pagiging marangal ang nagpahamak sa iyong ama.<umalis si Pilosopo Tasyo sa set>

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s